Gre`ota drveta

(U Beogradu, 18 oktobra 2008, 12:15 minuta) O, kako se može nisko pasti. U početku sam bio drvo, ponosito, visoko, debelog stabla, sa gustom krošnjom, prepunom lišća tokom proleća i […]