Najmanji ulošci na svetu, u oglasu koji je obišao svet.
I male stvari mogu biti velika inspiracija za dobre ideje.