1 milion putnika. 1 dobra godina.
Avio kompanija je želela da proslavi značajan broj.