Digitalna kampanja koja podstiče maturante da donesu pravu odluku:
da ne upravljaju vozilom ni pre ni posle maturske večeri.