Savršeno skockan. Njamb.
Stara pesma koja se teško zaboravlja u svom novom obliku.