Godinama godi nama. Mlekara Subotica.
Slogan i kampanja sa nagradom.