Da komšiji krava bude živa i zdrava.
Čuvena kampanja za toleranciju.