Yuhor dućan. Nova adresa mesa i delikatesa.
Novim dućanima bio je potreban novi izgled i novi slogan.