Banka – humanitarna organizacija za transfer novca onih koji nemaju više šta da štede u džepove onih koji nemaju više odakle da vrate.

 

Berza – najveća kockarnica pod nadzorom i kontrolom najvećih kladioničara. Ili obrnuto, svejedno je. Inače instrument za trgovinu i instrument za istorijski dokazano najbolje izazivanje gladi i ratova na svetskom nivou.

 

Demokratija – društveno uređenje u kome na ulice izlaze i prodavnice pljačkaju huligani koji koriste blekberi.

 

Diktatura – društveno uređenje u kome na ulice izlazi i prodavnice pljačka ugnjeteni narod koji koristi tviter i fejsbuk.

 

Dolar – Parče hartije na kome je slika važne ličnosti iz američke istorije, poneko masonsko obeležje i potpis onoga ko je tog dana u nedelji dao dozvolu za štampanje. Obično je i sutradan to ista osoba, kako na slici, tako i u potpisu.

 

Dug – instrument za merenje globalne političke i vojne moći. Kada je dug velik između 9 i 14,5 hiljada milijardi dolara, dozvoljeno je bombardovanje zemlje po nahođenju i samostalno štampanje para bez pokrića. Kada je dug oko 4,8 hiljada milijardi dolara, dozvoljeno je diktiranje politike Evropske unije i upravljanje sudbinom zajedničke monete. Kada je dug samo 30 milijardi dolara, slušaš šta ti kažu ambasadori više zaduženih zemalja, čekaš da ti dođu u posetu sa novim zahtevima i nadaš se da ćeš dobiti dozvolu da se zadužiš još malo.

 

Evro – razlog zbog koga su se u prošlosti ujedinile zemlje Evropske Unije. Razlog zbog koga u budućnosti Nemci i Francuzi imati manje maraka i franaka, a Grci, Italijani, Španci, Portugalci i još pokoji tražiti nove zemlje za ujedinjavanje. U sadašnjosti pa do propasti sveta zvanična moneta Crne Gore, a nezvanična Srbije.

 

Ekonomija – nauka koja se bavi privrednim i novčanim tokovima, a koja služi isključivo tome da se unazad objasni ono što se unapred nije moglo predvideti. Upotrebljiva za istoriju, neupotrebljiva za investiranje.

 

Zlato – Prirodni materijal za koga stručnjaci iz Federalnih Rezervi u Vašingtonu još nisu pronašli adekvatan način za pravljenje ni iz čega, ili od nekog drugog materijala. Nekad bilo podloga za novac, sad je podloga za preživljavanje u slučaju velikih nevolja.

 

Komunizam – mesto gde se odskora proizvodi skoro sve što se prodaje u kapitalizmu. Inače, inferiorno društveno uređenje, do nogu potučeno posle pada Berlinskog Zida.

 

Nezaposlenost – kolateralna šteta krize i konkretna posledica mera za borbu protiv krize. U slučaju prekomernog procenta: masovni kolektivni godišnji odmor raspisan do kraja revolucije.

 

Tranzicija – prelazak iz onoga što je moglo da bude tamo gde je sada Kina u ono gde je sada Grčka.

 

Švajcarac – zvaničan naziv za državljanina Švajcarske, a nezvanični naziv za način da se podigne matematički paradoksalni kredit koji posle svake otplaćene rate ima za toliko veću glavnicu.

 

Štednja – način da svi plate ono što su samo neki potrošili. Takođe veoma popularan način da se pokaže da je trošenje pozajmljenog aktivnost za elitu, a vraćanje svega toga aktivnost za sve ostale.

 

Šut – aktivnost usmerena ka stražnjici onih koji krizu ne mogu ili ne znaju da ublaže.