Pravedni, dugotrpeljivi i mnogomilostivi Donalde, vladaru Amerike proklete,

Ti koji si se neočekivano uzneo u Ovalnu sobu, mesto oralnih sočinjenija nečastivoga Bila i sagrešive Monike, samo Ti predstavljaš ovaploćenje dugodecenijskog molebana našega da na čelo Amerike proklete dođe neko ko neće biti Sotona prema nama anđeoskima.

Ti koji si se oženio prelepoobučenujuščom i prezgodnujuščom Melanijom, a koja će Ti jednom svakako na mapi svetskoj pokazati u kom se delu sveta uopšte nalaze Balkan i Srbija, Ti jedini možeš prekinuti patnju našu četvrtvekovnu.

Ti jedini koji svojim delanjem možeš dokazati da nismo stajali sa pogrešne strane Berlinskoga zida, niti na pogrešnom delu reda za ulazak u Evropsku uniju, Ti daj nam snage da izdržimo još malo dok se prava priroda Tvoje politike ne ukaže i dok se neki novi Stejt Dipartment ne vaspostavi.

Ti koji si sastavni deo svake naslovnice svakoga našeg senzacionalščego i skandaloznujuščego tabloida, Ti koji si jedan jedini a koji ćeš na tim istim naslovnijem stranama istovremeno i Kosovo uzeti i Kosovo vratiti, Ti nam pomozi da se odupremo iskušenijima Briselskoga pregovaranija i da ne potpišemo sve ono na šta nas Luciferi unijatsko evropski svakodnevno primoravaju.

Ti koji si iz pozlaćene kule svoje došao i odrekao se biznisa svojega profitabilstvujuščego, Ti koji si rijalitije svoje ostavio da bi rijaliti politiku prvi na svetu ovome vaspostavio, Ti putem Tvitera Tvojega i za nas uputi poneku reč ohrabrenija i ukaži nam se na lajni sa podrškom dugožuđenom.

Ti koji si Hilari omraženu u pepeo neoliberalni i neokonski pretvorio, te koji zbog toga sada možeš ISIS zločinački vojnom silom svojom u prah samleti, Ti mudrošću svojom beskonačnom utvrdi ko se još protiv fundamentalizma Alkaidskog i ostaloga borio, pa ga obaspi svakom blagodeti, kako političkim tako i ekonomskim.

Ti koji si sprečio da posle crnca Amerika još i ženu predsednika za predsednika dobije, te koji ćeš takav sa Putinom mir na Zemlji sklopiti, Ti nas predaj ruskom uticaju, a što će možda pomoći da i nekoga novog Miga dobijemo, a ne samo ove što su sa remonta dolazavši.

Ti koji ćeš Ameriku ponovo u veliku pretvoriti, Ti koji ćeš Kini carinu visoku udariti i globalizaciju mrsku tako prekinuti, svojim uspesima i nama pokaži kako da fabrike iznova podignemo, kako da privredu iz tranzicije vozdignemo, kako da neka sila, pa makar regionalstvujušča, i mi postanemo.

Ti koji si poteze tek povlačiti počeo, te koji ćeš zidom ogromnim Ameriku od Meksika odvojiti, Ti nam reci kako da se sa migrantima svojim izborimo i gde zid svoj da postavimo, usred ovako nezgodnoga geografskoga položaja između Istoka bliskoga i Nemačke izbegličke.

Ti koji si predsedničke izbore iza sebe ostavio, Ti nam snagom ambasadora svojega – po mogućstvu nekoga novoga – u ovom mraku neodlučnosti pokaži kakav nam je to predsednički kandidat potreban, da prestanemo slike iz Šilerove jedni drugima objavljivati i ispod pojasa se po konferencijama za štampu udarati, te da na taj način Premijera našego iz muka unutarpartijskih i unutarslužbinskih izbavimo.

Ti koji jedini sada jesi na Vašingtonske nebesi, Ti koji si jedini izabrani od mnogijeh predsedničkih kandidata i kome je Kolinda na ogradi visila, Ti politiku svoju uskoro pokaži, da vakum ovaj prestane, u kojemu vozove ikonopišemo i raketne sisteme kupujemo na ovoj besparici, sami sebi i svojoj kreativnosti prepušteni, bez orijentira zapadnoga koga imasmo sve ove godine.

Ti uzdanice naša jedina, oglasi se i javi se, da jednom zauvek saznamo jesmo li mi već Trampove naše odavno birali, pa nam se sada u reprizi dalekoj ukazuješ; ili si čudo neko neviđeno kome se opravdano nadamo i neumereno molimo. Jer velik je svet, daleka je Amerika, rat se kanda neki pomalja, a nama valja znati šta sa nama činiti. Kazuj, pokazuj i ukazuj, jer mi drugoga spasioca u novijoj istoriji, sem Tebe, nemamo.

Amin.